LANGELAND KOMMUNE VIL GERNE HØRE BORGERNE OM OMRÅDEFORNYELSEN I RUDKØBING OG HVORDAN DET HAR ÆNDRET INDTRYKKET AF RUDKØBING.

 

Oxford Research udfører en evaluering af  Rudkøbing Bymidte – købstaden version 2.0’. Evalueringen startede i 2016 og afsluttes nu i 2018.

I 2016 besvarede 107 på den første spørgeskemaundersøgelse, og vi håber, at lige så mange igen har lyst til at tilkendegive deres meninger.

Undersøgelsen tager 3-5 min at besvare. Dine svar vil blive behandlet fortroligt, og resultaterne præsenteret anonymt.

Start spørgeskemaet via følgende link:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=5PSEUHTHCPCK

.

 • Nyttige Links

  Langeland Festival
  Langeland Kommune
  Turist- og Erhvervsforening
  Vejr
  Langelandsmuseum
  Radio Alfa/Diablo
  Færgen
  www.lef.dk
  Gavekort