Langelands Elforsyning

Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond, som lyder navnet ” Fonden Langelands Elforsyning “.

Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.

Virksomheden er i dag en koncern som ejer og driver flere selskaber.

LEF NET A/S er oprettet 1. januar 2000 i forbindelse med at el-loven kræver netvirksomhed adskilt fra øvrig virksomhed i elselskaberne.

LEF NET A/S ejer og står for drift, vedligehold og udbygning af el-nettet, samt måling og afregning af elforbruget. Da netvirksomhederne har monopolstatus, er disse indtægtsreguleret fra myndighedernes side,

således at der ikke opkræves større nettarif end nettet’s opbygning,

alder og belastningsgrad berettiger til.

LEF NET A/S har ca. 12.300 tilsluttede installationer forsynet via 950 km

el-net og formidler ca. 80.000.000 kWh til vores kunder på Langeland,

Strynø og Siø.

Langelands Elforsyning A/S har siden januar 2007 leveret forsyningspligtig el til de kunder i forsyningsområdet som ikke har anden el-leverandør.

Fra 2012 har man også kunne handle sin el på markedsmæssige vilkår igennem selskabet.

Formålet med selskabet er at levere en konkurrencedygtig elpris,

uanset valg, til fordel for kunderne i lokalområdet.

Gadelys Langeland A/S som ejes sammen med Langeland Kommune,

ejer og driver gadelysanlægget på Langeland og Strynø.

Herudover er Fonden Langelands Elforsyning ejer eller medejer af diverse selskaber indenfor elproduktion, elhandel og transmission.

Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 10 55