Tranberg Statsautoriseret Revisor

Tranberg er et moderne professionelt revisions- og rådgivningsfirma omfattende fagområderne revision, regnskab og skat, hvor vi servicerer små og mellemstore virksomheder inden for et bredt udsnit af erhverv.

Opgaverne planlægges og udføres altid med udgangspunkt i det aktuelle kundeforhold, hvor kunden skal være i centrum. Vi tilstræber en omgangstone med vores kunder, hvor det skal være klar tale eller “lige ud af landevejen”.

Vi har stabile og velkvalificerede medarbejdere med fast kontakt til vore kunder. Vores medarbejdere er løbende på uddannelse for at kunne yde en høj kvalificeret indsats inden for vores arbejdsområder.

Vi har valgt at forblive uafhængige af de store revisionsfirmaer, og vi sikrer at vores medarbejdere er velkvalificerede, bl.a. ved et stærkt erfa-samarbejde i Revisorgruppen Danmark.

Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den største faglige uddannelse og kompetence til at

foretage revision og gennemgang af regnskaber

foretage gennemgang af budgetter og opgørelser af skattepligtig indkomst

assistere med udarbejdelse og opstilling af årsrapporter, regnskaber, perioderegnskaber

gennemgå investeringsforslag m.v.

En revisionspåtegning eller erklæring sikrer, at dine interessegrupper kan støtte tillid til denne.

Firmaet blev etableret i 2001 og beskæftiger i dag 13 medarbejdere. Vi har kontor i Svendborg med gode parkeringsforhold og nem adgang til motorvej og i Rudkøbing midt i byen.

Ryttervej 4, 5700 Svendborg

Telefon: 62 17 21 40

info@tranberg.nu